LESJÖFORS MUSEUM 2017
L E S J Ö F O R S  Museum
ÖPPETTIDER  AUGUSTI  - 3 SEP.   Måndag - Fredag   10 - 17    Lö & Sön  12 - 17                     Kanalvägen 1  680 96 LESJÖFORS  Tel. 0590 31122
LESÖFORS MUSEUM 2017
4 SEP. - 30 SEP.        Onsdag  Torsdag  Lördag    11 -  16