LESJÖFORS MUSEUM 2017
L E S J Ö F O R S  Museum
ÖPPETTIDER      
LESÖFORS MUSEUM 2021
kanalvägen 1  680 96 LESJÖFORS   0590 31122
svensk samhäallshistoria
       ONSDAG  TORSDAG  LÖRDAG  12 - 16.00
..
P.g.a Coronaviruset :  Håll fysiskt avstånd  Ta inte på föremålen i muséets utställningar