LESJÖFORS MUSEUM 2017
L E S J Ö F O R S  Museum
 ÖPPETTIDER      
LESÖFORS MUSEUM 2021
kanalvägen 1  680 96 LESJÖFORS   0590 31122
svensk samhäallshistoria
        TISDAG  ONSDAG  TORSDAG  11 - 16.00
..
 P.g.a Coronaviruset :  Fortsätt och håll fysiskt avstånd och ta inte på föremålen i muséets utställningar
LÖRDAG  SÖNDAG  12 - 16.00