L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
E n t r é
Materialet i entrén sammanfattar Lesjöfors samhälle under 1900-talet. Modeller av samhället och beskrivning av dess framväxt. En videoskärm visar filmen , Uppå den villande skog ; en bildberättelse om Lesjöfors under 300 år.