L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
F o l k e t s  h u s  &  p a r k
Folkets hus var från början av 1900-talet samhällets samlingslokal. Folkets park tillkom på 1920-talet. I rummet finns även material från IOGT’s verksamhet. Ljudinspelningen är från Metall Avd. 65’s  50-årsjubileum 1952 i Folkets hus.
