L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
 B i l d e r  f r å n  s a m h ä l l e t 
Sommaren 2018 invigde vi den permanenta fotoutställningen över Kjell Kvarnströms donerade fotosamling. Foto från tiden 1953 - 1975. Utställningen består av ca. 600 bilder.
Bildarkiv/Kjell Kvarnström.