L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
H e m m e t
Materialet i hemmiljön kommer till stor del  från valsverkaren Josef Wallins dödsbo och omfattar tiden 1920-tal till  1960-tal. I rummen hörs radioprogram och nyheter från Sveriges Radio från denna tid.