L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
H j ä l p a v d e l n i n g a r
Hjälpavdelningar hade som uppgift att serva bolagets olika tillverkningsenheter. Ritkontor, laboratorium, el- avdelningen , modellverkstad och kontor är några av dessa som presenteras på entresolplanet.