L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
H y l a n d s  h ö r n a
I en av Lennart Hylands hörnor från 1962 avsattes en halvtimme med Värmland som tema. Här får vi möta Tage Erlander när han berättar om den skjutglade prästen bl.a , Gunde Johansson sjunger och berättar historier, Thyra Freding om Selma Lager- löf m.fl.  Ett flertal av dåtidens kändisar medverkar.  Inredning, föremål och möbler från olika Lesjöforshem.