L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
Frikyrkorörelsen i Lesjöfors tar sin början omkring 1860.  Först på orten var Lesjöfors Baptistförsamling vars kapell står klart 1892. Materialet i rummet härstammar från denna lokal som idag är privatägd. Från de fyra församlingar som funnits på orten återstår idag endast en, Saronförsamlingen. En inspelning från 1962, då baptistförsamlingen firade 80 år, tecknar församlingens historiska bakgrund.
K a p e l l e t