L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR MUSEIBUTIK BILDARKIV OM MUSEET
K l ä d e r