L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR MUSEIBUTIK BILDARKIV OM MUSEET
O m  m u s é e t
Entré   :  50;- /pp Grupper över 15  :  40;- /pp Barn och ungdom under 15 år i målsmans sällskap :  Fri entré Org. nr.  872400-4877 Bg. nr.    655-2038 e-post  :  info@lesjoforsmuseum.com
Text och bildmaterial är fortfarande under arbete.