L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
O m  m u s é e t
Entré   :  60 ;- /pp Barn och ungdom upp till 25 år :  Fri entré Adress   Kanalvägen 1  68096 LESJÖFORS Tel. 0590 31122 e-post  :  lesjofors@varmlandsmuseum.se
M u s é e t s  h i s t o r i a
Vid årsskiftet 1986-87 promenerade jag genom bruksdalen, och längst i norr, där järnhanteringen en gång började, upptäckte jag en grupp äldre byggnader som mer eller mindre rev sig själva. Trots det bedagade skicket kunde man skönja ett ursprung med spritputsade fasader med slätputsade listverk och fönsterpartier i varierande stil och format.
Efter promenaden tog jag kontakt med Filipstads kommun, som blev ägare till byggnaderna i samband med konkurs- uppgörelsen 1986, och presenterade ett förslag som skulle mynna ut i en samhällsberättelse om svensk 1900-tals- historia sedd ur ett litet brukssamhälles perspektiv : ett öppet, scenograferat arkiv i Marcel DuChamps readymadeanda. Besökare skulle få möjlighet att komma material och berättelser nära, med människan i fokus. Det samlade materialet skulle ha sitt ursprung  i Lesjöfors med omgivningar. Förslaget godkändes och finansieringen fördelades mellan Länsarbetsnämnden i Värmland, Filipstads kommun, Statens kulturråd samt lokala företag. Den 1 mars 1987 påbörjades projektet, som var tänkt att pågå i två år. Den första delen av muséets arkivutställningar invigdes 29 november 1990,  och det hela kom att slutföras år 2018. Exteriört påbörjades arbetet 1991 och idag 2020 börjar vi skönja ett slut. Sedan något år tillbaka projekterar vi en restaurang i gamla kanonspiralsmedjan, och har kommit en bra bit på väg. Den befintliga badplatsen vid Smeddammen utvecklas, och ställplatser utmed kanalen planeras. Helt nära dammen utgår den mycket omtyckta Trollstigen, en vandring utmed Smedgårdsberget där kreatören Lasse Kaipiainen skapat en sagovärld både för barn och vuxna. Syftet med detta område, som ligger i direkt anslutning till muséet och den planerade restaurangen, är att skapa ett rekreationsområde för hela familjen . P.g.a Coronasituationen ligger projektet på is, för att uttrycka det så. Sedan 2016 driver muséet ett projekt, Lesjöfors Samtida, under ledning av Clair Roudenko-Bertin och John Sundkvist. Första veckan i augusti utforskas olika ingångar till ett samtida museums exprimentellt konstnärliga potential. Workshopen är kostnadsfri och öppen för dem som är intresserad av att intigrera konstens praktik med muséets resurser. Projektet finansieras av Filipstads kommun. F.o.m  1 Maj 2022 övergick verksamheten i Värmlands museums regi.
 Här vid dammen, som stod färdig 1680, byggdes den första smedjan, som under omkring 150 år hamrade ut  stångjärn, huvudsakligen för export.  I samband med att det Ekmanska handelshuset i Göteborg köpte bruket 1813 skedde en inriktning mot mer  förädling och tillverkning av färdiga produkter.  Det var dock först under Gustaf Ekmans ledning som bruket kom att utvecklas och snart blev det första i landet att  starta produktion av dragen tråd, stållinor liksom fjädertillverkning i början av 1850-talet.  Det var från denna tid, 1850 - 1890 de byggnader kom till som fångat mitt intresse.
S a m t i d  &  F r a m t i d
Larseric Vänerlöf
Muséet 1988