L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
S a m h ä l l s s a l e n
Samhällssalen som uppfördes som gjuteri 1890  visar några exempel på inredningar och möbler från offentliga samlingslokaler. Längs östra väggen löper en del av kolhuset, Värmlands sista kolhus. Lokalen används vid middagar, konserter, konferanser, seminarier, och liknande arrangemang.