L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR MUSEIBUTIK BILDARKIV OM MUSEET
L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 17
Lesjöfors Samtida är ett årligen återkommande konstevenemang där en grupp internationella konstnärer under första veckan av augusti genomför en experimentell, konstnärlig verkstad i direkt anslutning till Lesjöfors museum. Årets upplaga har fått titeln Paradisets Andra Halva: kanske finns det sidor av paradiset som vi förbisett, kanske har det en helt okänd sida, kanske ligger den till och med i Lesjöfors? Eller är paradisets okända, andra halva något som vi ständigt måste skapa och upptäcka på nytt?
Här börjar framtiden, Elina Joupperi Joker ! , Ludivine Thomas Scenateljé , Julie Carvalho och Ugo Pignon Vilopunkter , John Sundkvist
Paradisets Andra Halva
Begrundan, Paris - Lesjöfors.
Claire Roudenko-Bertin, Frankrike - Sverige
Joker !
LudivineThomas,
Frankrike - Sverige
Vilopunkter
John Sundkvist
Sverige
Scenateljé
Julie Carvalho och Ugo Pignon
Frankrike - Tyskland
Här börjar framtiden
Elina Juopperi
Finland
L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 16