L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
S k o g e n
Förutom anställning inom de olika tillverkningsgrenarna vid Lesjöfors AB  så var det skogen som gav sysselsättning. Skogsbruket, som mekaniserades först på 1950-talet, var en stor arbetsgivare.  Längs österväggen visas fotografier utifrån metodstudier av skogsarbetet.  I virkesstapeln visas filmen, Skogen - Sveriges gröna tröja, en naturlyrisk tolkning av skogsbruket från 1951.