L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
S k o l a n
Utbildning var viktigt ansåg dåvarande Bruksägaren Gustaf Ekman (1804 - 1876) och bedrev undervisning i brukskontorets under- våning med anställda lärare. Den allmänna skolstadgan som infördes 1842 och brukets allmänna expansion medförde att skolhus byggdes under åren 1905 - 07.  En del av materialet kommer från Älvsjöhyttans folkskola som upphörde 1990.