L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
T o r g e t
Vattenpumpen var den plats där människor möttes och utbytte information och varor. Vår tids internet. Under århundranden byggdes sedan ortens handel och servicenäringar upp omkring denna plats och kom att utvecklas till samhällets centrum. Ljudet i rummet kom- mer från inspelningar på samhället under 1980 och - 90 -talet.