L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
V e r k s t a d e n
Verkstadsmiljöns material kommer från olika tillverkningsgrenar inom Lesjöfors AB. Företaget hade en mycket bred produktions- katalog. Närmare 800 olika produkter lämnade bolagets olika produktionslinjer. I lokalen visas en film över företagets verksamhet.